Profil du site

« Encore un site sur le Tibet ! », nous direz-vous...

Entrez sans frapper... il y a de quoi vous surprendre !

Voici un site sur le Tibet qui dénote par rapport à ceux qui foisonnent sur le net. D’abord parce qu’il est créé et alimenté par des amoureux du Tibet, de ses paysages grandioses et de ses habitants rudes et courtois, violents et incivils. De ce fait, nulle mystification à propos de ces contrées où le quotidien est dicté par l’altitude, les vents et les intempéries. Que des prières colorées s’envolent à tout instant sous forme de murmures, de drapeaux ou de papiers est révélateur des dangers qui menacent les populations : ravins à franchir, ponts qui s’écroulent, récoltes trop maigres, désertification des zones de pâturage, etc.

Voici un site sur le Tibet qui ne tombe pas dans les clichés du "pays où subsiste une spiritualité authentique", ou du "pays déculturalisé par des Chinois tortionnaires"... Pas de mystification quant au "problème sino-tibétain", il est analysé ici comme étant essentiellement un conflit entre la Chine et l’Occident, où le Tibet a été "pris en otage" pour servir de "terrain de bataille" entre ces deux protagonistes géants qui, de longue date, se dressent l’un face à l’autre en montrant les dents.

Sans nier la différence culturelle existant entre les Tibétains et les Chinois, le site montre qu’une coexistence pacifique et une collaboration dans le travail sont profitables aux deux parties, Tibet et Chine centrale. Notre site www.tibetdoc.org propose un langage modernisé à propos d’un Tibet en plein essor et peu connu du grand public, car occulté par le "credo dalaïste".

Jean-Paul Desimpelaere, 2008

Un peu de joie de vivre, tout simplement ? (Photo jpd, Festival de Yushu, 2005)
Un peu de joie de vivre, tout simplement ? (Photo jpd, Festival de Yushu, 2005)

Profiel van de site

Jean-Paul Desimpelaere (2009)

traduit vendredi 18 juillet 2014, par Geirnaert Fred

 

Ziehier een site over Tibet die zich toch ietwat onderscheidt van wat je doorgaans op het net vindt. Vooreerst omdat hij gemaakt en gevoed wordt door mensen die verliefd zijn op Tibet, zijn grootse landschappen en zijn ruwe, gastvrije maar soms ook onbehouwen en gewelddadige inwoners. Hier dus geen verheerlijking van het idyllische maar een relaas gebaseerd op deze contreien waar het dagelijks leven gedicteerd wordt door de extreme hoogte, de wind en de grilligheden der natuur. Dat veelkleurige gebeden zich op elk moment kunnen vervliegen in de vorm van gefluister, vlaggetjes of papieren is slechts bevestiging van de gevaren die de volkeren omringen : ravijnen over te steken, bruggen die zich ontrafelen, oogsten die te mager zijn, verdroging van de graasweiden en zo voort.

Ziehier een site over Tibet die zich niet wentelt in clichés over ’het land waar nog een authentieke spiritualiteit heerst’ of ’het land dat door de wrede chinezen van zijn cultuur ontdaan wordt’. Het ’Sino-Tibetaans probleem’ wordt uit de nevels gehaald en onderzocht voor wat het werkelijk is : een conflict tussen China en het Westen waarin Tibet eigenlijk gegijzeld wordt en als ’slagveld’ gebruikt wordt ; waar China en het Westen oog in oog staan en de tanden ontbloten.

En voorts toont de site ook aan, zonder de werkelijk bestaande culturele verschillen tussen tibetanen en Chinezen te ontkennen, dat een vreedzaam samenleven en samenwerken tussen de twee groepen kan en zelfs voordelig is voor beiden. Een nieuw verhaal dus over een Tibet in volle ontwikkeling. Een verhaal al te weinig bekend bij het grote publiek, gezien onze media gedomineerd en ons bewustzijn dus gemodelleerd wordt door het ’dalai Lama credo’ welks Tibet als een spiritueel paradijs afschildert dat verloren is en dringend terug in onze Westerse culturele waarden (en dus ook zeker en vast de vrije markt - vaak verward met vrije meningsvorming) moet teruggebracht worden.